Se alla

I Trosa ska du kunna få stöd och inspiration

Föräldraskapet är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Vår tredje fokusfråga för att skapa trygghet är att kunna och orka vara förälder. För det är ett ansvar som är krävande och ibland också tungt och ensamt. Men trygga och glada föräldrar ger fler trygga och glada barn, både hemma och i skolan.

  • Här i Trosa kommun vill vi stödja och skapa mötesplatser där föräldrar kan mötas, och dit vi också bjuder in föreläsare och inspiratörer för att ge kunskap och tillsammans prata om frågor kring föräldraskap och hur man kan skapa ett bra familjeliv. Det kan ge dig som förälder allt från enkla tips till ett större perspektiv, inspiration, kraft, glädje och självsäkerhet. Och du får ett sammanhang där du kan ventilera frågor utan att skämmas, och orka agera innan små problem blivit större problem.
  • För vi människor behöver alla sammanhang och gemenskap också utanför familjen och den närmsta vänkretsen, där vi kan mötas, utbyta erfarenheter och nätverka. Där vi kan hitta idéer som bryter gränser och ger möjligheter att träffa och lära känna nya spännande människor. För i möten, diskussioner och arbete tillsammans växer både trygghet och självkänsla – känslan av att vara behövd, att vara en del av helheten och att vara en tillgång.

 

Ge Liberalerna i Trosa din röst. Och låt oss få göra något av den tillsammans!