Om Ricken

I Trosa kommer vi utöver våra löften i Alliansen att driva:

Låt lärare vara lärare – avlastning och koncentration på lärandet!

Låt föräldrar vara föräldrar – mer stöd i föräldrarollen!

Låt Trosa vara Trosa – utvecklad trygghet och bevarande av miljöer i hela kommunen!

Nu pensionär, tidigare brottsutredare.

De viktigaste sakerna för mig är rättssäkerhet, trygghet och äldreomsorg!
Har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg i 12 år och dessutom med en
mor med Alsheimer. Vet hur viktigt det är med trygghet och kvalitetstid för de
äldre.
Mitt arbete inom polisen i 27 år gör att jag även vill arbeta för att alla
medborgare i vår kommun får närhet till polis dygnet runt! Vill också arbeta för att trygga rättssäkerheten.

  • Rättsäkerheten måste tryggas!
  • Trygghet för alla medborgare i vår kommun!
  • Äldreomsorg med god livskvalité!