Om Göran

Kandidat till kommunfullmäktige plats 4

Bakgrund i näringslivet som egen företagare och anställd i både små och stora företag

Jag och mina 2 systrar växte upp med föräldrar som hade funktionsnedsättningar, och därför vill jag arbeta för att rädda LSS så att alla människor får chansen att leva sitt liv efter sina förutsättningar. Jag vill även lyfta äldre-frågor. Våra äldre måste ha en pension som de kan leva på och inte betala mer skatt än andra.

Jag välkomnar ett mångkulturellt samhälle som befrämjar tryggheten.