Om Anette

I Trosa kommer vi utöver våra löften i Alliansen att driva:

Låt lärare vara lärare – avlastning och koncentration på lärandet!

Låt föräldrar vara föräldrar – mer stöd i föräldrarollen!

Låt Trosa vara Trosa – utvecklad trygghet och bevarande av miljöer i hela kommunen!

Uppvuxen i Österbotten i Finland, lite av Ronja Rövardotter. Mycket liberal redan då frihetstörstande, stark och självständig.

I mitt yrkesverksamma liv så har jag jobbat inom äldreomsorg, sjukvård och drivit eget företag inom LSS. De senaste tre åren har jag mött barn och ungdomar med mycket tuff bakgrund och ensamkommande ungdomar. Parallellt driver jag och min man eget företag sedan 26 år inom båtbranschen.

De frågor som har liberala värdegrunder och ligger mig varmast om hjärtat är:

  • Skolan
  • frihet att alla skall få möjlighet att styra sitt liv
  • att ta tillvara och bevara Trosa
  • att jobba för trygghet och gemenskap.